Customer Journey

Mesura i millora l'experiència de client

 

New call-to-action

El Customer Journey permet analitzar l'experiència del client en relació amb la marca a través dels diferents canals, amb la qual cosa podem identificar punts clau de millora i diferenciació.

A Bismart hem creat un model basat en customer journey que analitza les dades del funnel de compra per etapes, nivells de satisfacció del client, punts de dolor i altres mètriques clau per a la gestió del client i la millora de la seva experiència.

New call-to-action

 

Sol·licita més informació