Hotel Management Dashboards

Millora la gestió dels teus hotels

Entorn de quadres de comandament per al seguiment i anàlisi dels resultats de les diferents àrees funcionals del sector hoteler

Hotel Management Dashboards és una solució modular i multihotel adaptable segons necessitats particulars. Es tracta d'un model de dades i joc d'informes preconstruidos integrable amb fonts de dades pròpies i externes que permet aconseguir una visió 360º de totes les àrees funcionals que intervenen en el funcionament de múltiples hotels.

És una solució completa amb un alt nivell de personalització, una posada en marxa ràpida i un baix cost d'adquisició.

Desitges disposar d'un únic lloc on consultar tots els indicadors i resultats clau per a la gestió de tots els teus hotels i de les diferents àrees funcionals?

Hotel Management Dashboards és la solució per a tu!

 

Hotel Management Dashboards és un conjunt de serveis de coneixement sota un únic entorn per al seguiment i anàlisi dels resultats clau de les diferents àrees funcionals del sector hoteler. Cobreix les necessitats informatives i analítiques de les cadenes hoteleres des de tots els vessants: vendes i màrqueting, operacions, finances i gestió de personal.

La solució neix del propòsit de destruir les sitges informatives perquè els hotels puguin consultar els seus indicadors i resultats i gestionar l'activitat de totes les àrees funcionals del seu hotel o conjunt d'hotels des d'un únic lloc.

Es tracta d'una solució modular i multihotel adaptable i ampliable a necessitats particulars. Hotel Management Dashboards conté un model de dades que s'integra i adapta tant a les fonts de dades pròpies com a les externes, permetent a les companyies hoteleres aconseguir una visió 360è del funcionament dels seus hotels.

 

 

Hotel Management Dashboards disposa d'un entorn propi per a cadascuna de les àrees funcionals d'una cadena hotelera:

 • La informació s'estructura per continguts
 • Alt nivell d'usabilitat: els usuaris sense coneixements de programació podran treballar en ell perfectament
 • Capacitats de personalització tant a nivell gràfic com funcional
 • Posada en marxa ràpida i un baix cost d'adquisició
 • Solució modular: s'adapta a les teves necessitats
 • Solució completa: no necessites res més

 

ResiCare BI Mòduls CA

 


Revenue management

Hotel Management Dashboards inclou el panell de control ideal per a la gestió del revenue. Permet analitzar les dades històriques de l'hotel, ajuda a interpretar tendències i a calcular forecast per a vendre les unitats hoteleres a través del canal adequat i amb la millor eficàcia en comissions. Té en compte preu, ocupació i ingressos i permet enriquir les dades amb climatologia, festivitats, esdeveniments...

 • Consulta a través de quin canal t'arriben les reserves
 • Consulta l'ocupació i estacionalitat per cadascun dels teus hotels i segons la procedència dels hostes
 • Creua la informació i desfés-te de les sitges informatives: Analitza qualsevol tipus de costos sobre la base d'estades, analitza FTE sobre la base d'estades i compara els preus de la competència amb els teus preus i la teva ocupació reals.
 • Visualitza les preferències de consum i els canals més habituals de cadascun dels teus segments de clients i/o mercats i descobreix quins canals t'interessa potenciar
 • Descobreix si les estratègies de màrqueting o comercials que estàs duent a terme en diferents països o a través de diferents teleoperadors estan funcionant
 • Analitza l'evolució de les teves reserves per canal i/o hotel
 • Analitza el teu revenue per tipus d'habitació o tipus de règim o combina totes dues mètriques
 • Descobreix quins hostes aporten una major contribució al revenue

 

Predicció de la ocupació

Hotel Management Dashboards és una eina d'analítica avançada que combina les dades internes amb les dades externes i la intel·ligència artificial per a oferir solucions de predicció de l'ocupació.

L'algoritme de l'eina permet fer prediccions d'ocupació en diferents rangs de temps: a curt termini (una setmana) a mitjà termini (mes) i a llarg termini (3 mesos).

 • Estableix una política de preus dinàmica en funció de la futura demanda o del comportament de la competència
 • Optimitza les teves compres en funció de les prediccions relatives a la inflació
 • Concentra els teus esforços comercials i de màrqueting en funció de la demanda

 

Tendències del mercat

Una dels grans avantatges competitius d'Hotel Management Dashboards és que permet a les cadenes hoteleres ampliar la informació de la qual ja disposen amb informació relativa a les tendències de mercat i al context que intervé en els fluxos d'activitat del servei ofert.

 • Reputació en línia i taxes d'ocupació de la competència.
 • Anàlisi de l'activitat en portals webs i proveïdors de serveis externs.
 • Trànsit aeri: Control de l'arribada de viatgers als aeroports pròxims als nostres hotels.
 • Activitat econòmica: Informació sobre el tipus de consum i productes i serveis en els quals més gasten els turistes que acudeixen a l'àrea d'influència dels nostres hotels.
 • Comparativa de preus: Consulta els preus de la competència per període temporal (anàlisi diària) i en funció de l'ocupació. Compara els preus segons l'estacionalitat, el tipus d'habitació i el tipus de pensió.

 

Compres

Amb aquest mòdul pot realitzar-se un seguiment i control de les compres, costos i estocs per a una millor previsió de necessitats, eficiència de costos i capacitat de negociació amb proveïdors. Es pot dur a terme anàlisi per hotel, per proveïdor o per centre de cost.

Hotel Management Dashboards ofereix una anàlisi completa de l'evolució dels costos de les teves compres en funció del tipus de producte i de la família de productes a nivell mensual.

 • Consulta a quins proveïdors compres més i analitza els diferents indicadors per cada proveïdor i en
  comparació amb l'any anterior

El gran avantatge d'aquesta solució és que proporciona una visió mixta única de la relació entre les compres, els productes i els proveïdors. Pots seleccionar qualsevol dels teus productes i automàticament veuràs quin proveïdor o proveïdors t'ho estan proporcionant i a quin preu. També pots comparar les teves compres en relació amb el pressupost assignat, el pressupost de l'any anterior o de període temporal.

➡️ Augmenta la teva capacitat de negociació amb els proveïdors amb informació relativa al preu dels productes d'altres proveïdors i optimitza els teus costos adaptant les teves compres als preus de cada proveïdor.

Finances

El mòdul financer permet fer un seguiment dels estats financers mitjançant el compte de pèrdues i guanys, balanç, fluxos de tresoreria, indicadors financers i operatius per a una millor anàlisi de les finances operatives i estructurals.  L'entorn ens ofereix una anàlisi única dels nostres indicadors de rendiment financers que ens permet analitzar l'evolució mensual i anual dels nostres costos operatius, costos fixos i cadascuna de les partides del nostre compte de resultats respecte als ingressos.

A més, Hotel Management Dashboards ofereix tant la visió tradicional del compte de resultats amb formats de visualització més innovadors que aporten una millor capacitat de lectura i ofereixen als usuaris una major capacitat d'interacció amb les dades.

Operacions

Hotel Management Dashboards també incorpora un entorn de quadres de comandament operatius que ens permet gestionar totes les nostres operacions i analitzar-les des de múltiples perspectives partint d'una vista general de l'estat actual del nostre hotel o cadena d'hotels.

Monitora les operacions en 60 segons

A més de l'anàlisi detalladament, Hotel Management Dashboards conté un informe pensat perquè el personal d'operacions pugui monitorar l'estat de totes les operacions en curs en un minut i presentar-les al director de l'hotel o al seu responsable directe. 

En ‘Top 60’ pots controlar de manera ràpida l'activitat de totes les unitats de negoci (allotjament, recepció, restaurant, bar, pisos, centre d'esports, serveis de benestar) per vendes, personal i inventari; així com gestionar les incidències.

 

Marketing i vendes

Hotel Management Dashboards disposa d'un entorn específic de màrqueting i vendes on podem veure una panoràmica general dels nostres KPI, així com del comportament i hàbits de compra dels nostres clients per períodes temporals i filtrats: edat, gènere, lloc de procedència, el canal a través del qual ens han arribat, quota de clients per país i ingrés mitjà, temporada, booking window, etc.

La informació està disponible per a cadascun dels nostres hotels —en cas de tenir una cadena hotelera— o bé veure la vista general de tots els nostres hotels.

A més, en l'àmbit de les vendes, l'entorn està dissenyat per a ajudar-nos a fer un  seguiment del pressupost i anàlisi de vendes (preu, ocupació i ingressos). Permet monitorar l'evolució de les vendes, comparació amb l'any anterior i el pressupost per hotel, segments de clients, època de l'any, canal de distribució, etc.

 • Vendes per TPV, segons producció, segons ocupació, segons tipus d'articulo, etc.
 • Evolució diària de les vendes i segons franja horària.
 • Anàlisi RFM complet.
 • Taxa de conversió de clients i nivell de fidelització dels clients.
 • Taxa de retenció de clients per canal o punt de contacte.

  Reputació online

Hotel Management Dashboards proporciona un entorn d'anàlisi exhaustiva d'un dels factors de major rellevància en aquests moments: la reputació en línia. L'aspecte diferenciador d'Hotel Management Dashboards és que combina les dades de puntuació i ràtings de fonts específiques com ReviewPro amb les ressenyes, comentaris i altres mètriques de múltiples fonts externes: xarxes socials, blogs, pàgines web, etc. A més, ens ofereix una comparativa de la nostra reputació amb la de la competència.

També podem consultar el nostre impacte i notorietat en línia (quant es parla de nosaltres), la nostra imatge de marca i l'anàlisi de sentiment dels comentaris dels nostres hostes en qualsevol espai web.

En definitiva, el mòdul de reputació en línia permet fer una anàlisi de notorietat i reputació dels hotels en mitjans digitals: ràting global i per departaments o àrees, ràting per hotels, evolució i benchmarking.

Recursos humans i gestió del talent

Finalment, Hotel Management Dashboards també ens permet fer una gestió integral de les persones i del talent que formen la nostra companyia, així com analitzar la productivitat i disponibilitat de la nostra plantilla de treballadors.

 • Seguiment del nombre d'empleats per sector i de l'evolució de la plantilla
 • Controla les baixes de cadascun dels empleats
 • Analitza els costos produïts per recursos humans: evolutiva mensual, evolutiva anual, desglossament per treballador, etc.
 • Gestiona l'horari i registres d'entrades i sortides de tots els treballadors des d'un únic entorn
 • Consulta a quantes persones atén cada empleat al dia, al mes o a l'any
 • Consulta el nivell de satisfacció dels teus empleats

➡️ Tots els quadres de comandament i pantalles contenen informació creuada que et permet explorar les dades des de múltiples perspectives i consultar tots els punts de vista sense sortir de l'entorn.

➡️ Necessites més informació? Mira el Webinar: Hotel Management Dashboards en el qual expliquem detalladament les funcionalitats i capacitats de la solució.

O també pots demanar-nos informació directament:

Solicita més informació