HMD-Landing-CA-01

Entorn de Quadres de Comandament per al seguiment i anàlisi dels resultats clau de les diferents àrees funcionals del sector hoteler

Hotel Revenue Management Dashboards és una solució modular i multihotel adaptable i ampliable a necessitats particulars. Es tracta d'un model de dades i joc d'informes preconstruidos integrable i adaptable amb fonts de dades pròpies i externes que permet aconseguir una visió 360è del funcionament dels hotels. És una solució completa amb un alt nivell de personalització, una posada en marxa ràpida i un baix cost d'adquisició. Hotel Management Dashboards és una solució basada en tecnologia Microsoft en Azure.

 

HMD-Landing-CA-03

 

La solució compta amb diversos mòduls que cobreixen totes les branques de l'empresa:

  • Revenue management:permet analitzar les dades històriques de l'hotel, ajuda a interpretar tendències i a calcular forecast per a vendre les unitats hoteleres a través del canal adequat i amb la millor eficàcia en comissions. Té en compte preu, ocupació i ingressos i permet enriquir les dades amb climatologia, festivitats, esdeveniments...
  • Vendes: aquest mòdul ajuda a un millor seguiment del pressupost i anàlisi de vendes (preu, ocupació i ingressos). Permet fer un seguiment de l'evolució de les vendes, comparació amb l'any anterior i el pressupost per hotel, segments de clients, època de l'any, canal de distribució...
  • Finances: permet fer un seguiment dels estats financers mitjançant el compte de pèrdues i guanys, balanç, fluxos de tresoreria, indicadors financers i operatius per a una millor anàlisi de les finances operatives i estructurals.
  • Compres: amb aquest mòdul pot realitzar-se un seguiment i control de les compres, costos i estocs per a una millor previsió de necessitats, eficiència de costos i capacitat de negociació amb proveïdors. Es pot dur a terme anàlisi per hotel, per proveïdor o per centre de cost. 
  • Recursos humans: aquest mòdul fa seguiment i anàlisi dels principals indicadors relatius a personal: empleats per hotel, habitació, departament, tipus de contracte, etc., costos salarials, rotació, absentisme i productivitat.
  • Gestió de la reputació: el mòdul de notorietat permet fer una anàlisi de notorietat i reputació dels hotels en mitjans digitals: ràting global i per departaments o àrees, ràting per hotels, evolució i benchmarking.
  • Marketing: el mòdul de màrqueting permet fer una segmentació de clients incloent: Overview, RFM anàlisi i comparació, canal i KPI's.

 

Les característiques d'Hotel Management Dashboards són:

04-caracteristicas

 

HMD-Landing-CA-02

 

Sol·licita més informació