ResiCare-BI-Portada-CA

 

Entorn de quadres de comandament per a la gestió i seguiment de les dades assistencials d'una residència

 

ResiCare BI és una aplicació de business intelligence per al monitoratge i seguiment de les dades assistencials d'una o diverses residències. L'aplicació permet als responsables de les residències tenir un major control de la salut dels residents, així com de possibles incidències. A més, es tracta d'una solució d'intel·ligència modular, adaptable i ampliable a necessitats particulars.

ResiCare BI conté un model de dades i joc d'informes preconstruits, integrable i adaptable amb fonts de dades pròpies i externes que permet aconseguir una visió 360 de les dades assistencials d'una o múltiples residències. L'aplicació també s'integra al software de gestió de residències ResiPlus.

3

A més, es tracta d'una solució d'intel·ligència modular, adaptable i ampliable a necessitats particulars de gestió.

capturas ResiCare BI analytics

Adapta l'entorn a les necessitats dels residents

La solució compta amb diversos mòduls que cobreixen els diferents vessants de les dades assistencials dels residents:

 • Indicadors assistencials: Monitora l'estat de salut de tots els residents i avança't a possibles incidències. Personalitza els indicadors de salut més rellevants per a cada centre (caigudes, subjeccions, úlceres, incontinències, etc.) per a adaptar l'entorn a les necessitats dels residents.
 • PIAIsResiCare BI compta amb un mòdul específic per a la posada en marxa, gestió i monitoratge de Programes d'Actuació Individualitzats (PIAI).
 • Altres: Necessites informació sobre altres àrees de coneixement vinculades al teu centre? ResiCare BI és un sistema preparat per a adaptar-se a les teves necessitats informatives. Decideix què més t'agradaria saber i ResiCare BI t'ho proporcionarà.

ResiCare BI mòduls CA

Alguns tecnicismes...

Principals característiques ResiCare BI

Consulta totes les característiques tècniques de ResiCare BI a la fitxa tècnica de la solució:

Descarrega datasheet

L'assistència residencial el 2023

El sector de l'assistència residencial ha estat un dels grans protagonistes de la pandèmia mundial provocada pel COVID-19, a causa de les complicacions i a la situació catastròfica viscuda en els centres residencials.

Després de la pandèmia, s'ha posat en relleu que l'ús de la tecnologia per part de les empreses al càrrec de centres residencials és una necessitat.

L'aprofitament tecnològic:

 • Facilita i optimitza la gestió dels centres residencials.
 • Millora la capacitat de reacció davant situacions adverses.
 • Millora el servei i la qualitat assistencial dels residents.

 

La majoria de centres residencials no compten amb la tecnologia necessària per a una gestió residencial òptima centrada en la prevenció de riscos i en el monitoratge en temps real dels indicadors de gestió i d'activitat.

aprofitament tecnológic per a una millor atenció residencial

Millora la gestió i el servei assistencial dels teus centres residencials amb un sistema informatiu i analític integrat

L'activitat dels centres residencials depèn de la gestió d'informació de caràcter sensible vinculada a l'estat de salut de les persones ateses. En una residència, la gestió i el seguiment adequat d'informació mèdica és un punt crític per al bon funcionament del centre i per a garantir que es compleixen els estàndards de qualitat requerits per a la cura de persones d'edat avançada.

Malgrat el nivell de dependència envers la informació i de la sensibilitat d'aquesta, els centres residencials no disposen de sistemes informatius integrats que els permetin obtenir una visió completa de la seva activitat.

És habitual que cada part implicada en el funcionament d'una residència tracti i interpreti la informació de forma aïllada, però els gerents d'un centre residencial requereixen d'una visió global de l'activitat que els permeti prendre decisions informades i definir estratègies de millora i de gestió del canvi globals.

La mala qualitat de les cures és un problema important en les residències de persones grans, ja que s'associa amb el dolor, el sofriment i l'augment dels costos.

La tecnologia adequada pot reduir enormement la taxa d'error i consolidar una atenció més eficient, segura i de millor qualitat per als residents.

Quan la qualitat dels sistemes informatius i analítics milloren, els centres residencials veuen millores en:

 • L'atenció assistencial
 • Reducció dels errors de medicació
 • Millora de la vigilància
 • Millor seguiment
 • Millora de l'adherència a les directrius basades en l'evidència

 

ResiCare BI promou: 

 • El compliment i garantia dels estàndards de qualitat i seguretat que els residents mereixen.
 • Una major organització i gestió de tots els centres residencials.
 • Facilita el treball del personal assistencial.
 • La prevenció de riscos i la detecció d'anomalies en l'estat de salut dels residents.
 • Una capacitat de resposta i d'actuació més ràpida, flexible i dinàmica.
 • La tranquil·litat dels residents, dels seus familiars i del personal assistencial.

 

Una visió global de l'activitat d'un o múltiples centres residencials

 • Visió 360 multiresidència
 • Visió 360 per centre
 • Anàlisi de caigudes
 • Entorn per a l'anàlisi de residents amb úlceres
 • Entorn per a l'anàlisi de residents amb ortopèdies
 • Entorn per a l'anàlisi de subjeccions
 • Entorn per a la gestió i monitoratge de Programes d'Actuació Individualitzats (PIAI)
 • Entorn per a l'anàlisi de l'Índex de Massa Corporal (IMC) dels residents

Com aprofitar aquesta tecnologia?

 • Millora la prestació, el suport i la gestió de les cures als pacients.
 • Facilita el treball al personal assistencial.
 • Optimitza el procés de presa de decisions.
 • Promou una comunicació oberta i posa el coneixement a la disposició de tot el personal.
 • Promou el treball en equip.
 • Aposta pel lideratge orientat a les relacions personals.
 • Aprofita l'entorn informatiu per a promoure l'educació i formació del personal.
 • Fes de l'entorn el teu avantatge competitiu: Tranquil·litza als familiars dels residents, mostrant-los que disposes de la millor tecnologia de monitoratge de l'estat de salut dels seus sers estimats. Aprofita l'entorn analític per a mostrar informes relatius a l'assistència proporcionada als residents i guanya't la confiança dels familiars dels residents.

 

Tens qualsevol dubte o t'agradaria conèixer més a fons les capacitats i les possibilitats de ResiCare BI? Pregunta'ns! Estarem encantats de parlar amb tu.

Sol·licita més informació