Guia per a l'avaluació del rendiment i pla d'acció d'una empresa

KPI ejemplos rendimiento empresarial indicadores de rendimiento
Defineix una estratègia global d'avaluació del rendiment basada en el model de Quadre de Comandament Integral de Kaplan i Norton

Dissenya el pla estratègic i el pla d'acció de la teva companyia

Aprèn a vincular els objectius de negoci, els indicadors de rendiment i els KPI