10 bones pràctiques per a l'adopció d'un model self-service BI

e-book self-service BI amb Power BI portada

Descobreix com implementar un model self-service BI eficient.

Aprèn les millors pràctiques per a l'adopció reeixida de Power BI en l'entorn corporatiu.

Desenvolupa una cultura data-driven i analítica mitjançant un model de business intelligence self-service.