Smart Procurement

Millora la productivitat i la rendibilitat empresarial

 

New call-to-action

7Experts Smart Procurement suposa una evolució respecte a les eines de compres convencionals i permet desenvolupar projectes d'optimització d'alt valor afegit en base a 3 eixos: 

- Anàlisi de la despesa i identificació de punts de millora.

- Optimització dels escenaris aplicant les restriccions específiques del teu negoci.

- Monitorització de resultats en temps real.

Amb aquesta eina podràs calibrar les millores dels teus projectes d'optimització i esbrinar quin impacte suposa un canvi de proveïdor o un canvi de model logístic en el teu benefici. Amb això, aconseguiràs millors resultats en els teus processos de business intelligence.

 

7Experts_Smart_Procurement_global

 

7Experts Smart Procurement està desenvolupada amb la tecnologia i l'equip d'experts en quadres de comandament de Bismart. Per tal d'aprofitar el potencial de la solució al màxim, es recomana acompanyar la implementació de la mateixa amb els serveis de consultoria de 7experts.

New call-to-action

 

Sol·lícita més informació