Cas d'Èxit | Asseguradora Multinacional

Automatització del tancament tècnic

Data warehouse i reporting per a reducció de costos d'explotació, minimització d'intervencions manuals i reducció del risc operacional

caso-de-exito-grupo-hotelero-multinacional-seguros

OBJECTIU

Optimitzar la gestió de processos interns quant al tancament tècnic mensual, reduint el temps de treball i eliminant la utilització de Excels manuals.

 

Optimitzar la qualitat de les dades i garantir la integritat d'aquests.

ESTRATÈGIA

  • Incorporació de múltiples orígens de dades.
  • Normalització.
  • Disseny del data warehouse i els processos.
  • Disseny del model analític / capa semàntica.
  • Creació d'un portal d'informes en SSRS que inclou totes les opcions del tancament tècnic.

RESULTATS

  • Dades normalitzades i úniques.
  • Reducció incidental recurrent.
  • Reducció del temps de tancament d'un mes a un dia: s'actualitzen les dades constantment i es produeix el tancament sota demanda, amb tots els processos de càlcul automatitzats.

bismart-business-intelligence-cine-power-bi-data-warehouse-graf
2.361 milions en primes

 

04-bismart-business-intelligence-aseguradora-data-warehouse-interoperability-2
4,6 milions de contractes

bismart-business-intelligence-cine-power-bi-data-warehouse-icon
2,5 milions de clients

Altres casos d'èxit

 

Vols saber què podem fer pel teu negoci?