Cas d'Èxit | Consultoria i Enginyeria

Sistema centralitzat de dades

Empresa pública de consultoria i enginyeria de referència en l’àmbit de defensa i seguretat de l’AGE. Implantació d’un magatzem de dades multidimensional i visualització amb un sistema d’intel·ligència.

caso de éxito empresa pública consultoría e ingeniería

OBJECTIU

Partint de diverses fonts de dades, obtenir un sistema centralitzat d’informació escalable per ser analitzat amb un sistema de business intelligence.

Aquesta infraestructura d’informació ha de ser automatitzada per generar un flux de treball àgil i confiable, oferint autonomia als usuaris.

ESTRATÈGIA

 • ETL d’extracció de dades a staging des de BBDD Oracle i fitxers Excel.
 • Consolidació al magatzem operacional de dades (ODS).
 • Implementació del data warehouse i creació del model analític tabular basat en SSAS.
 • Model amb 6 data marts.
  3 quadres de comandament en Power BI i 18 informes amb Reporting Services connectats als data marts per gateway.

RESULTATS

Informació centralitzada, normalitzada i 100% actualitzada.

Millors eines per a la gestió de cartera i explotació de la informació:

 • Seguiment ajuda.
 • Seguiment econòmic.
 • Activitat econòmica empresa.
 • Concessió econòmica.
  Personal empresa

07-bismart-business-intelligence-servicios-municipales-data-management-data-quality-2-150x150
142.721 milers d’euros en xifra de negocis

01-bismart-business-intelligence-ayuntamiento-ciudad-power-bi-2
6 data marts

04-bismart-business-intelligence-aseguradora-data-warehouse-interoperability-2
>1.500 professionals

Altres casos d'èxit

 

Vols saber què podem fer pel teu negoci?