Cas d'Èxit | Serveis Municipals

Master Data Management

Empresa de l'Ajuntament que gestiona la xarxa pública d'aparcament, zona blava i grua, parades de bus, agents cívics i equipaments com ara zoològics i parcs.

bismart-business-intelligence-servicios-municipales-data-warehouse-power-bi

OBJECTIU

  • Organitzar i unificar les dades relatives a clients i transaccions, que provenen de les diferents entitats gestionades, per a incorporar-les a una eina CRM corporativa
  • Dirigir-se a tots els contactes obtinguts per les àrees de negoci de manera coordinada

ESTRATÈGIA

  • Adquisició de dades de Clients dels diferents orígens
  • Deduplicación inicial de dades a través de ID i camps rellevants
  • Procés de Data Quality que aplica algoritmes de mineria de dades i mostra les possibles duplicitats i els aplica un % d'encert
  • Revisió final de l'usuari per a validar l'eliminació o no dels duplicats proposats
  • BBDD addicional de transaccions (tiquets, reserves, consums…) que enllaça amb els Clients del MDM per a aconseguir el seu historial real

RESULTATS

  • Neteja de dades de diferents orígens
  • CRM informat amb dades reals unificades que evita errors en la relació amb els clients/contactes
  • Coneixement real de l'activitat d'un client i possibilitat d'aprofitar sinergies entre les diferents àrees d'activitat

07-bismart-business-intelligence-servicios-municipales-data-management-data-quality-1-150x150

Més de 7 àrees de negoci diferents

 

07-bismart-business-intelligence-servicios-municipales-data-management-data-quality-2-150x150

Dada única

07-bismart-business-intelligence-servicios-municipales-data-management-data-quality-3-150x150

Més de 50.000 duplicats eliminats

Altres casos d'èxit

 

Vols saber què podem fer pel teu negoci?