Cas d'Èxit | Empresa Asseguradora

Model analític corporatiu

Data warehouse i model analític de les àrees de producció, cartera, sinistres i finances.

aseguradora-300x300

OBJECTIU

Optimitzar la gestió comercial i actuarial amb la monitorització diària dels resultats.

 

Push continu d’informació comercial i de resultat tècnic a tots els nivells, des de directius fins a agents.

 

Automatització dels processos financers per línies de negoci.

ESTRATÈGIA

  • Incorporació de tots els orígens de dades de la companyia.
  • Normalització.
  • Disseny del data warehouse i els processos.
  • Disseny del model analític/capa semàntica.
  • Creació d’un portal d’informes (SSRS, Excel, Power BI, mobile).

RESULTATS

  • Traçabilitat i integració de les dades garantida.
  • Creació d’un motor de classificació de mediadors i clients en funció de criteris comercials i de resultat tècnic.
  • Disponibilitat de dades en dispositius mòbils.
  • Disponibilitat immediata de la informació i resultats.

07-bismart-business-intelligence-servicios-municipales-data-management-data-quality-2-150x150
19.493 milions en primes

06-bismart-business-intelligence-servicios-municipales-data-warehouse-power-bi-1
13 línies de negoci

08-bismart-business-intelligence-laboratorio-farmacutico-data-warehouse-data-management-data-quality-1
96.155 pòlisses

Altres casos d'èxit

 

Vols saber què podem fer pel teu negoci?