Cas d'èxit | Hospital

Sistema d'explotació de la informació assistencial

Quadre de comandament d'indicadors assistencials per a l'optimització de la gestió clínica

caso-de-exito-hospital

OBJECTIU

 • Optimització de la gestió clínica gràcies a l'ús de dades
 • Presa de decisions en temps real
 • Millora en la qualitat de les dades registrades
 • Unificació i consolidació  de les diferents fonts de dades

ESTRATÈGIA


Data Warehouse i Dashboards d'indicadors  de:

 • Gestió de Pacients (hospitalització, urgències, consultes externes, paritori, quiròfans, hospital de dia, tècniques diagnòstiques i terapèutiques)
 • Sis. de inf. de Radiologia, Laboratoris, Farmàcia, Anatomia Patològica.

RESULTATS

 • Quadre de Comandament Assistencial
 • Predictiu de necessitat de llits d'hospitalització
 • Reducció de llista d'espera consultes | Gestió de llista d'espera quirúrgica
 • Coneixement de l'oferta i demanda hospitalària
 • Anàlisi de tendència activitat
 • Integració de múltiples orígens en un únic magatzem de dades
 • Obtenció d'indicadors clau per a la presa de decisions en la gestió clínica

11-bismart-business-intelligence-hospital-data-warehouse-power-bi-interoperability-1
Més de 48 sectors

 

03-bismart-business-intelligence-centralnuclear-power-bi-1
Més de 6.600 professionals

caso-exito-hospital-data-warehouse-power-bi-interoperability-4
500 indicadors

Altres casos d'èxit

 

Vols saber què podem fer pel teu negoci?